13 mrt
Belangrijke update i.v.m. Coronavirus
Hieronder kan je reageren op dit bericht. E-mailadressen worden niet gepubliceerd. Reacties worden wel eerst nagekeken vooraleer ze op de website komen.

Beste ouder(s),

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. De school voorziet toezicht voor de leerlingen van wie ouders actief zijn in de zorgsector of voor de kinderen die op geen andere manier kunnen thuisblijven.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door ouderen of andere volwassenen die tot risicogroepen behoren. Deze maatregel heeft als doel om het contact  onderling te minimaliseren.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Vanaf maandag 16 maart zullen geen warme maaltijden meer worden voorzien. De kinderen die naar het toezicht op school komen, dienen een eigen lunchpakket mee te brengen.

Er is geen schoolplicht, maar wel leerplicht. We nemen als school hier onze verantwoordelijkheid. Bijgevolg zullen we op wekelijkse basis via mail laten weten aan welke taken jullie kinderen moeten werken. Je zal in de planning de opdrachten terugvinden, op de online oefenplatformen Bingel en Kweetet zullen jullie tevens opdrachten terugvinden voor uw kind.

De leerkrachten zullen kiezen voor herhalende taken en taken die leerlingen op zelfstandige basis kunnen maken.

De verbetersleutels van bepaalde taken zullen bezorgd worden via mail of meegegeven met de kinderen op papier. Voor L6 zullen deze beschikbaar zijn online op de schoolwebsite. We rekenen hierbij ook op jullie hulp om de taken van jullie kind eens na te kijken en te checken dat de taken werden opgelost.

Op deze manier proberen we de eventuele leerachterstand te beperken.

Ook voor ons heeft deze maatregel tot gevolg dat de pedagogische studiedag niet kan doorgaan, omdat er toezicht voor de kinderen moet worden voorzien.

Vanaf maandag 16 maart wordt er dus toezicht voorzien vanaf 7u40 tot 16u15 op de lagere school. Op de kleuterschool gaat het toezicht door van 7u40 tot 17u30.

De voor- en naschoolse opvang FERM zal doorgaan zoals op ‘normale’ schoolse dagen.

Het busvervoer ’s ochtends en ’s avonds is mogelijk. Heeft u de bus nodig ’s ochtends,
ten laatste om 18 uur daags voordien een bericht sturen naar de buschauffeur
op volgend nummer: 0486 14 82 84.

We houden jullie nauwgezet op de hoogte van verdere berichtgeving vanuit de overheid. Bij nieuwe richtlijnen communiceren we verder over de aanpassingen via mail, Gimme, schoolwebsite en facebook.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

We roepen op aan de ouders om zoveel mogelijk in de eigen opvang van de kinderen te voorzien. Er zijn geen lessen op school.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Burgemeester                                   Algemeen directeur                                        Directeur De Zonnevlier
Lieven Latoir                                      Tom Hofman                                                    Sarah Van De Velde

Laat een reactie achter

Snelnieuws

Beste ouder(s),

De opvang zal vanaf nu enkel doorgaan op de lagere school voor alle kinderen, ook de kleuters. We houden de groepen gescheiden. Graag dus de leerlingen afzetten in de lagere school. Het busvervoer tussen de kleuterschool en de lagere school is niet meer mogelijk.

Bedankt alvast voor het begrip.

Draag zorg voor jezelf!

Het Zonnevlierteam en ikzelf missen jullie!

Directeur Sarah

Recente reacties
Activiteiten vandaag
Activiteiten voor de volgende dagen
Ga naar onze activiteitenkalender

Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.

Abonneer je op onze nieuwsbrief